Atamalar-Yeni Personel AlımıManşet HaberSağlık Personeli Haber

Doktor Ataması

100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

Doktor Ataması; Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girenler…

Doktor Ataması

Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 7 Eylül 2021 tarihi saat 18:00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
A- GENEL ESASLAR
1) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel
Müdürlüğümüzün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Tebligat yerine geçecek ilan, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde
yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren
yapılmış sayılacaktır.
4) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.
5) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların
atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri
uygulanacaktır.
6) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu
haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar. Bu görevlerini
tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.
7) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta
sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile
izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.
B- BAŞVURU ESASLARI
1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik
Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal
yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih
yapabileceklerdir.
3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip
kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde
değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa
gönderilmeyecektir.
5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya
(www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini
başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve
tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile
yerleştirileceklerdir.
7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken
yerleştikleri birime teslim edilecektir. (**)

İlan Metni
Kura Takvimi
İsim Listeleri
Uzman Tabip İsim Listesi
Pratisyen Tabip İsim Listesi
Münhal Kadrolar

Başvuru Yapmak İçin Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu