İl Sağlık Müdürlüğü Haberleri

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi İle İlgili Bilgilendirme Yayınladı

Tanıtım (birbildigimvar.com) Bir Bildiğim Var

Son zamanlarda çeşitli basın-yayın organlarında ilimizin en köklü ve hasta memnuniyeti açısından Ülkemizde örnek olarak gösterilen hastanelerden biri olan Yunus Emre Devlet Hastanemiz ile ilgili asılsız ve yanlış bilgiye dayanan iddialar üzerine şu açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi yeni hizmet binası Sağlık Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edilmiş, her türlü kontrol ve müşavirlik hizmetleri TOKİ yetkili kurul ve mühendislerince yapılmış, TOKİ tarafından verilen süre sonunda tamamlanamaması nedeniyle ek süre verilerek tamamlanmış olup, 13/12/2017 tarihinde geçici kabulü TOKİ yetkilileri tarafından yapılmıştır. Halen binanın kesin kabulü yapılmamış, geçici kabul tarihinden bu güne kadar ihale şartnamesi kapsamında tespit edilen eksiklikler TOKİ yetkililerine iletilmiş ve yüklenici firmaya yaptırılmıştır. Binanın kesin kabulü ise TOKİ ile Bakanlığımız Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek komisyonca yapılacaktır.

Haziran 2018’de eski poliklinik binasında yaşanan sıkıntılar, fiziksel alanlardaki yetersizlikler, binanın eski olması nedenleriyle sağlık hizmet sunumunda ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladığından ve eski binada hasta ve çalışan memnuniyetsizlikleri oluştuğundan yeni hizmet binasının B-D-E-F bloklarındaki poliklinik ayaktan tedavi bölümleri ve laboratuvar alanları geçici kabulü TOKİ tarafından yapıldığı için hastane mühendisleri ve teknik ekipten oluşan komisyonca eksikler tespit edilerek geçici kullanım için teslim alınmıştır. İddia edilen eksiklere rağmen imzalanan bu teslim tutanağı, binanın kabulü anlamına gelmemekte, Sağlık Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol kapsamında binanın belirli bölümlerinin kullanıma açılabilmesi için izin alınması amacını taşımaktadır.

Bu geçici kullanım için teslim alınan bölümlere eski binadaki poliklinikler, laboratuvar ve bazı dahili birimlerin servisleri taşınmıştır. Gerek taşınma esnasında gerekse taşınma sonrasında ilgili birimlerce tespit edilen eksiklikler tutanak altına alınarak yüklenici firmaya yaptırılması sağlanmıştır. Zaten resmi ihalelerde geçici kabulün amacı eksikliklerin tespit edilerek kesin kabule kadar yüklenici firmaya tamamlatılmasıdır. Yeni hastane binamızın da halen kesin kabulü yapılmamış ve tespit edilen eksiklikler olursa TOKİ müşavir firmasına kanalıyla yüklenici firmaya tamamlatılmaya devam edilmektedir.

Taşınma döneminde hem yeni binada hem de eski binada hizmetlerin aksatılmadan devam edilmesi, hasta mağduriyeti yaşanmaması, ileri dönemde eski binaların yıkımı ve o bölgede yapılacak olan otopark ve yeşil alanlar ile Uluönder bölgesinden hastaneye ulaşımın sağlanması amacıyla ambulans yolu üzerinden yeni binaya geçiş için tüp geçit yapılmasının uygun olacağı değerlendirilerek İl Sağlık Müdürlüğünün de onayı ile çelik konstrüksiyon tüp geçit yapılmıştır. Tüp geçit projesi yüklenici firmanın bilgisi, TOKİ müşavir firmasının onayı ile mevzuata uygun bir şekilde en iyi teklifi veren firmaya ihale kanununa uygun olarak yaptırılmıştır. Bu tüp geçit sadece taşınma amaçlı olmayıp yukarıda da belirttiğimiz gibi otopark ve yeşil alanlar ile Uluönder bölgesinden hastaneye ulaşımın sağlanması amacıyla yapılmıştır.

Geçici kabulden bugüne kadar geçen süreçte gerek proje içinde olan, gerekse sağlık hizmet sunumu için yapılması gereken projede olmayan kısımlar tespit edilerek müşavir firmaya bildirilmiş ve yüklenicinin sorumluluğunda olan işlerin onlar tarafından yapılması sağlanmıştır. Sağlık hizmet sunumda aksaklık yaşanmaması için yapılması gerekip projede olmayan ve dolayısıyla de yüklenicinin sorumluluğunda olmayan işler ise yine tutanakla TOKİ müşavir firmasına bildirilmiş ve projede olmadığı için hastanemiz tarafından mevzuatlara uygun olarak ihale edilerek yaptırılmıştır. Türkiye’de Devlet Hastanelerinde 2. olarak hastanemizde açılan Tüp Bebek Merkezi, tek kişilik izole odalı yoğun bakımlar ve ortopedi beyin cerrahisi gibi ameliyathanelerin duvarları ile anjiografi ve endoskopi ünitesinin duvarlarının kurşunlanması işleri hastanemizce hizmet sunumunun kaliteli olması, hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyeti ile Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarının sağlanması amacıyla Bakanlığımızın izin ve onayları ile ihale kanununa uygun olarak ihale edilerek alanında profesyonel değişik firmalara yaptırılmıştır.

Yeni Hizmet binamızın bölge halkına biran önce kazandırılabilmesi adına yapılan tüm çalışmalar mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu