Atamalar-Yeni Personel AlımıBakanlık

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı

Sağlık Bakanlığı sözlü sınav ile Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Sağlık Web olarak en güncel Personel Alımı ilanlarını  sizler için paylaşmaya devam ediyoruz.Personel alımı ilanları ile ilgili olarak başvuru şekli yeri ve zamanı, bitiş süresi, adaylarda aranan şartlar gibi bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile 40 Müfettiş Yardımcısı alınacak.
Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet – Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacak. Başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde saat 00.01’de başlayıp, 09 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile 40 (Kırk) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Müfettiş Yardımcısı  Giriş Sınavı Başvurusu 

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla; KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak.
ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 tarihinden sonra doğanlar)
d) Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.
e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak. 

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER

Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet- Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacaklardır.

Başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde saat 00.01’de başlayıp, 09 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 

Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Konuları

a)  Hukuk;
1.   Anayasa hukuku (Genel esaslar),
2.  İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,
3.  Ceza hukuku (Genel esaslar ve memur suçları),
4.  Medeni hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),
5.  Borçlar hukuku (Genel esaslar),
6.  Ticaret hukuku (Genel esaslar),
7.  Ceza muhakemeleri usulü hukuku (Genel esaslar).

b)  İktisat;
1.   İktisat teorisi (Mikro iktisat, makro iktisat),
2.  İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,
3.  Para, banka, kredi ve konjonktür,
4.  Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,
5.  İşletme iktisadı,
6.  Güncel ekonomik sorunlar.

c)  Maliye;
1.   Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,
2.  Kamu giderleri,
3.  Bütçe.

ç)  Muhasebe;
1.   Genel muhasebe,
2.  Bilanço analizi ve teknikleri,
3.  Ticari hesap.

d)  Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular. 

Tam ilan metni için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu