Atamalar-Yeni Personel AlımıManşet Haber

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIMI

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tanıtım (birbildigimvar.com) Bir Bildiğim Var

En güncel Sağlık Personel Alım ilanlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Gazi Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı yayınladı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün yayınladığı ilana göre, Üniversitenin TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 289 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadro Dağılımı

Eczacı 3, Biyolog 1, Büro Personeli 20, Destek Personeli 173, Diğer Sağlık Personeli 2, Fizyoterapist 2, Hemşire 13,
Psikolog 2, Sağlık Fizikçisi 1, Tıbbi Sekreter 19, Teknik 23, Koruma ve Güvenlik Görevlisi 30 sağlık personeli alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- Başvurulan pozisyon (Eczacı pozisyonu hariç) itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına
girmiş olmak.
3- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)
6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen
sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya
akıl hastalığı bulunmamak.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona
başvuru yapılamayacaktır.
Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak
olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru
işlemi gerçekleşmeyecektir.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih
edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
gerçekleşmeyecektir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (30 adet erkek personel) pozisyonuna başvuran adayların
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları
taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi
olarak görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını
gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı
onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını
gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru
evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi
durumunda başvuru reddedilecektir.
Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip
etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen
hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları
ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru tarihleri 17/02/2023 – 03/03/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu