Bakanlık

Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı Düzenlemeleri

Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ve Genel Hususlar
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 15.12.2017 tarih ve 2017/5 sayılı Genelgesi.
b) 19.01.2018 tarih ve 68525253-010.07-E.02-73 sayılı yazımız.
c) 30.07.2018 tarih ve 68524253-511.99-E.1418 sayılı yazımız.
ç) 13.09.2018 tarih ve 80981279-353-E.992 sayılı yazı.
d) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2018 tarih ve 2018/26 sayılı Genelgesi.
Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin tıbbi cihaz, mal ve hizmet alımı ile
tıbbi cihaz tahsisine ilişkin karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin
sağlanmasına yönelik olarak ilgi (b) sayılı yazımız ile yapılan düzenlemelerin revize
edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda;
A-Genel Hususlar:
1) Sağlık tesislerinin taleplerini İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden Bakanlığımız Kamu
Hastaneleri Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) göndermeleri gerekmekte olup, sağlık
tesisleri tarafından doğrudan Genel Müdürlüğümüze gönderilen talepler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2) Sağlık tesislerinin taleplerinin değerlendirilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü
bünyesinde “İhtiyaç Tespit Komisyonu” oluşturulacaktır. Sağlık tesislerinin talepleri bu
Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülür ise Genel Müdürlüğümüze
gönderilecektir.
3) Sağlık tesislerinin ihtiyaç duydukları biyomedikal dayanıklı taşınırlar için öncelikle
ulusal bazdaki ihtiyaç fazlası envanterin değerlendirilmesi esastır. Bu nedenle, biyomedikal
dayanıklı taşınır ihtiyaçlarının satın alma işlemlerinden önce İş Zekası (KDS) /MKYS /
verimlilik.saglik.gov.tr sistemleri üzerinden ihtiyaç fazlası envanter kontrol edilecek ve varsa
ihtiyaç buradan karşılanacaktır.
İhtiyaç Tespit Komisyon kararlarında ihtiyaç fazlası envanterlerin ülke bazında kontrol
edilerek gereksinimleri karşılayan envanterin bulunmadığı tutanak altına alınmadan tedarik
süreci gerçekleştirilmeyecektir. Bakanlığımıza gönderilen taleplerde sözkonusu tutanağın bir
örneği İhtiyaç Tespit Komisyonu Kararı ekine konulacaktır

Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ve Genel Hususlar hakkındaki üst yazımız ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Tıbbi Cihazlarla İlgili Üstyazı
EK-1 Merkezi İzne Tabi Tıbbi Cihaz Listesi
EK-1a Sağlık Tesisi Rol Grubuna Göre Talep Edilebilecek Merkezi İzne Tabi Cihaz Listesi
EK-2 Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu
EK-2a Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu 2
EK-3 Merkezi İzne Tabi Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları Listesi
EK-4 Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları için Başvuru Formu (EK-1/A)
EK-5 Gerekçe Raporu Örneği (EK-1/B)
EK-6 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti için Başvuru Formu
EK-7 Tıbbi Cihaz, Demirbaş ve Mefruşat İhtiyaçları Ödenek Talep Formu

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu