Atamalar-Yeni Personel AlımıManşet HaberSağlık Personeli Haber

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı İlanı

En güncel Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı ilanlarını  sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Basın ilan kurumunun yayınladığı personel alımı ilanlarıyla ilgili tüm bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanları ile ilgili olarak başvuru şekli yeri ve zamanı, bitiş süresi, adaylarda aranan şartlar gibi bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI İLANI

Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi rektörlüğü  personel alımı ilanı yayınladı. Giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 90 adet  Sözleşmeli Personel istihdam edilecek.

Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde çalıştırılmak üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, eczacı, fizyoterapist, röntgen teknisyeni pozisyonlarına personel alımı yapılacak.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı  Şartları

a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
d. Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş
olmak.
e. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
g. Adaylar hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı /nöbet usulü
çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.
h. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
i. Adaylar ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından sadece birine müracaat
edebilir.
j. Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden
herhangi bir engeli bulunmadığı belgelendirmek
k. İş tecrübelerinde SGK kayıtları ve çalıştıkları kurumlardan aldıkları belgeler birlikte
değerlendirilecektir.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuru Şekli:

1. Müracaat edecekler (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları dışındaki) ilanın Resmi Gazetede
yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından
temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca
onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına şahsen başvuru yapılacaktır)
2. Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona
başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,
yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr internet adresinde
yayınlanacaktır.

İlan detayları için tıklayınız…

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu