Atamalar-Yeni Personel AlımıManşet Haber

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIMI

Giresun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

En güncel Sağlık Personel Alım ilanlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Giresun Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı yayınladı.

Giresun Üniversitesi Üniversitemize bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 19 (Ondokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadro Dağılımı

Diş Protez Teknisyeni, İlk ve Acil Yardım, RÖNTGEN TEKNİSYENİ, SAĞLIK TEKNİKERİ, Tıbbi Sekreter, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikeri, Diş Protez, Radyoterapi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Medya ve İletişim, Giyim Üretim Teknolojisi/ Moda Tasarım Teknikeri, Elektrik ve/veya Elektronik Teknisyeni, Temizlik Hizmeti, Isıtma/Temizlik/ Basit Bakım Onarım Hizmeti, Isıtma/Temizlik/ Basit Bakım Onarım Hizmeti, Isıtma/Temizlik/ Basit Bakım Onarım Hizmeti olmak üzere toplam 19 sağlık personeli alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve
belgelendirmek.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak.
5. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
6. 2022 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ön lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde geçerli en az 60 (altmış) puan
almış olmak.
7. Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz
sayılacaktır.
8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
9 / 11
10. Tüm pozisyonlar için resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına
ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
11. 03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince
sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

İlan Tarihi: 02.05.2023
Başvuru Tarihi: 02.05.2023
Son Başvuru Tarihi: 16.05.2023
Sonuçların İlanı: 23.05.2023

İstenilen Belgeler: Aşağıdaki tüm belgelerin okunaklı ve net olması, üzerlerinde silinti ve kazıntı olmaması gereklidir.
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
10 / 11
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tecil veya Muafiyet Belgesi.
8. Tüm pozisyonlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği
kullanılmalı (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Sertifika istenen pozisyon için ilgili sertifikalar (Başvuru tarihleri içerisinde alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.)
10. Tecrübe istenen pozisyonlar için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi
başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK
Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek
kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz
etmelidirler.)

İletişim Adresi: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Güre Mah.Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Cad.No:48 28200 Merkez/GİRESUN
Detaylı Bilgi İçin: 0454 310 10 00 / 1161-1167-1067

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu