Sağlık Personeli Haber

Yeni Sağlıkta Şiddet Yasası Yürürlüğe Girdi

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’de sağlık çalışanlarının yıllardır talep ettiği şiddet yasası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından yasalaştı.

TBMM’de beş partinin verdiği önergenin ardından kabul edilen kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.

Yasada sağlıkçıya şiddet uygulayan kişi ya da kişilerin gözaltına alınmasına dair bir düzenleme yok.

Yasa Tasarısı:
-Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

-Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

-Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.

 

Bu yeni çıkan yasanın detayları:

1-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na 02/01/2014 tarihinde 6514 sayılı Kanunun 47. Maddesi ile yapılan eklemede “Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle ilgili bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır.” İfadesi zaten yer almaktadır. Bu nedenle zaten Kanunda sayılan kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçu, hem kamuda hem de özel sektörde çalışan sağlık personeli için yürürlüktedir.

2-Kanunda sayılan hakaret suçu için de halen Türk Ceza Kanunu’nun 125 maddesi 3.fıkrası (a) bendinde “Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı” işlenmesi halinde cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz”

3-Kanunda sayılan görevi yaptırmamak için direnme suçlu için de halen Türk Ceza Kanunu’nun 265 maddesi 3.fıkrasında “ Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü yer almaktadır.

4-Kanunda yer alan tehdit suçu için Türk Ceza Kanunu’nda kamu görevlisi belirtilmediğinden kapsama alınmışdır.

5-Kasten yaralama suçunun Türk Ceza Kanunu madde 86/ 3-c ‘de yer alan “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeni ile” işlenmesi halinde şikâyet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

6-Türk Ceza Kanununda belirtilen cezalara istinaden hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarında verilecek cezalarda yarı oranında artırılır.

7-Söz konusu suçlar için “Türk Ceza Kanunu’nun 51.maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz” hükümleri yer almaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu